Kontakt
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Xenie Kuliková

Tržiště 377/25

Karlovy Vary

360 01

​​

Tel: +420 773 642 669

E-mail: mezdraveja@gmail.com

© 2023 WiX vytvořeno s velkou porcí lásky.

můj pomocník Bicom optima 2.generace
transformace ukrytá v nás
hlubina květin
láska stromů
spolu to dokážeme
můj pomocník Bicom optima 2.generace
transformace ukrytá v nás
hlubina květin
láska stromů
spolu to dokážeme

Biorezonanční terapie jsou prováděny pomocí  přístroje

Bicom optima 2. generace s účinnějšími a lépe snášenlivými terapeutickými postupy.

1400 Kč

Biorezonanční vstupní sezení

'Mé zdravé já Start'

délka sezení 2h

Terapie Bachovými květovými esencemi, biorezonanční diagnostika orgánů.  Následná základní terapie podporující jemnou vitální sílu, odstranění blokád, podpora vylučovacích detoxikačních orgánů a terapie vztahující se ke konkrétním obtížím. Biorezonanční  čip 

(v hodnotě 200 Kč), jež prodlužuje efekt terapie je zahrnut v ceně.

Hodnota Energetické výměny v Kč

 1800 Kč 

Biorezonanční terapie bachovými květy

délka sezení cca 60 min

Testování vhodných Bachových esencí dle energetického a psychického stavu klienta, následná individualizovaná terapie, nahraní biorezonančního čipu či toniku, který si odnesete domů a dle návodu budete užívat kapáním pod jazyk. Tonikum obsahuje Vaše individuální frekvenční vzorky a protahuje účinek terapie.

Hodnota Energetické výměny v Kč 

    

1000 Kč

Následná biorezonanční sezení  'Mé zdravé já Restart' dle harmonizačního plánu

délka sezení min. 1h 

Terapie Bachovými esencemi, Biorezonanční diagnostika orgánů, dalších zátěží pomocí diagnostických sad, základní terapie podporující jemnou vitální sílu, terapie vztahující se ke konkrétním zjištěným zátěžím, celková  harmonizace a stabilizace organismu za podpory samoléčebných schopností.  Biorezonanční  čip 

(v hodnotě 200 Kč), jež prodlužuje efekt terapie je zahrnut v ceně.

Hodnota Energetické výměny v Kč

 1000 Kč za 1h

jednorázová Biorezonanční terapie odvykání závislostí (kouření, sladkosti, alkohol)

délka sezení cca dle typu balíčku od 55 do 110 min

Více informací najdete v záložce

Centrum odvykání kouření v Karlových Varech

  Hodnota Energetické výměny v Kč

1400/1600/2200 Kč

Všeobecně se doporučuje absolvovat cca 5 sezení. Počet a délka sezení závisí na aktuálním zdravotním a energetickém stavu klienta. Opakovaná sezení trvají 1 či 2 hodiny. Odstup mezi jednotlivými terapiemi je možný od 1 - 3 týdnů, tzn. že možné docházet i jednou měsíčně. Vždy záleží na rozsahu potíží, finančních a časových možnostech klienta. Terapie nejsou bohužel v Česku hrazeny zdravotními pojišťovnami a hradí si je klient sám.

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé terapie vždy šité na míru, nelze aplikovat jednotné postupy na každého klienta, a tak v souvislosti s tímto se budou jednotlivé kompenzační kroky u každého jednotlivce měnit. Věřím totiž, že individuální a holistický přístup je tou nejlepší cestou k nalezení skutečné rovnováhy.